مسجدامام حسین(ع) شهرک شاهپوریها در شرقی ترین نقطه دهدز واقع شده واز لحاظ مساحت بزرگترین مسجد این شهر است زیربنای این مسجد۴۰۰متر وداری ۴۵۰متر حیاط است مجموعا ۸۵۰مترکه درسال۸۹ توسط اهالی شاهپوری خریداری و مسنی شده وتوسط خیرین مراحل بعدی تکمیل و درسال۹۰آماده شده اهالی شاهپوری از نوادگان امام جعفر صادق(ع) امام ششم شیعیان هستند که سابقا دردنباله رود کارون باچهار روستا  ودرجوار امام زاده شهپیر(ع)نوه امام موسی کاظم(ع) زندگی میکردنند که به واسطه آبگیری سد کارون 3مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شده اندوشهردهدز میزبان اکثر آنهاست.