پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: 

الهوا والعبوا فانی اکره ان یری فی دینکم غلظة؛

تفریح و بازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود.

نهج الفصاحه: 105 / ح 531

 به بچه قول داده بودیم اگر یک ماه رمضان رو کامل ومدام در برنامه ها فرهنگی از جمله کلاس ها و نمازهای جماعت شرکت شرکت کنند ماه های بعدی ان شاالله اردو به جاهای مختلف خواهیم داشت که به لطف و عنایت خداوند متعال تونستیم به قولی که دادیم عمل کنیم و اولین اردو رو به منطقه خوش آب و هوای مالاآقا داشته باشیم و اینباعث شد بر تعداد بچه ها هر روز  در نماز های جماعت و همچنین حضور در کلاس های فرهنگی افزوده بشه

از خداوند متعال میخواهیم که مارا در امور پایدار بدارد