از جمله برنامه های هفتگی مسجد امام حسین   ورزش فوتبال  است که هر هفته  نوجوانان مسجد در سالن تربیت بدنی شهر  حاضر میشوند و به مسابقات فوتبال میپردازند و این حرکت گام بسیار موثری میتواند باشد در حفظ و جذب حداکثری نوجوانان در سوق دادن به مراکز فرهنگی همچون مساجد و ان شاالله که شاهدپیشرفت چشمگیری در این زمینه باشیم و همچنین جامه عملی پوشانده باشیم به جذب حداکثری و دفع حداقلی که از توصیه های اکید مقام معظم رهبری حفظه الله میباشد
مدت زمان: 6 ثانیه