به عنایت حضرت بارتعالی امسال هم توفیق نصیب شد که در ماه مبارک و پر فیض رمضان برنامه قرائت قرآن را با حضور جمعی از نوجوانان مسجد در مسجد امام حسین علیه السلام شهرک شاهپوری شهر دهدز داشته باشیم

واز خداوند متعال مسئلت داریم که مارا مشمول برکات این ماه پر خیر و عزیز بگرداند                                                     

رمضان1437

وحید کیانی